การก่อตั้ง AEC ส่งผลอะไรกับประเทศไทยบ้าง

cropped-head.gif

ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกให้เข้าใจมากขึ้นก็คือประเทศในแถบ อาเซียน ที่สำคัญประเทศไทยยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่เหนือกว่าหลายๆ ประเทศในด้านของเศรษฐกิจและด้านของความเป็นอยู่ประชากร ทำให้หลายๆ ครั้งประเทศไทยเองมักจะถูกยกให้เป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกันเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเมื่อโลกได้มีการพัฒนามากขึ้น การเจรจาพูดคุยในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศก็มีความเจริญก้าวหน้าตามมาด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศในทวีปเอเชียจนในที่สุดก็กลายมาเป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การรวมตัวครั้งนี้ก็ได้ส่งผลทั้งด้านดีและด้านเสียกับประเทศไทยดังต่อไปนี้

ข้อดีที่ประเทศไทยได้รับจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

3-1

  1. ด้านเศรษฐกิจ – เห็นได้ขัดว่าเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการรวมตัวที่เป็นปึกแผ่นทำให้มีอำนาจต่อรองในการพูดคุยกับบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น การที่จะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่ความแข็งแรงในการต่อรองราคาหรือความได้เปรียบก็มีมากกว่าตอนที่ขายเป็นประเทศเดียวมากขึ้นด้วย
  2. ด้านการท่องเที่ยว – ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยเทคโนโลยี, ธรรมชาติ, ชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ชาวต่างชาติให้ความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น และเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนประเทศไทยเองก็ได้รับความนิยมในการมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
  3. ด้านการศึกษา – เมื่อมีการเปิดประเทศในแถบอาเซียนมากขึ้น การเรียนภาษาต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศไทย เพราะการเปิดประชมคมอาเซียนทำให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อเสียที่ประเทศไทยได้รับจาการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

4-1

  1. ด้านเกษตรกรรม – สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือประเทศในแถบอาเซียนหลายๆ ประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมนั้นมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำกว่าประเทศไทย นั่นทำให้เวลาที่ต้องขายสินค้าทางด้านการเกษตรประเทศไทยจะค่อนข้างเสียเปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆ อาทิ เวียดนาม, เมียนมาร์, ลาว เป็นต้น
  2. ด้านการสาธารณสุข – การที่ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นส่งผลในด้านดีต่อการท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการท่องเที่ยวมากขึ้น ปัญหาด้านการสาธารณสุขจำพวกโรคต่างๆ ก็จะมีแนวโน้มเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นด้วย นั่นจึงเป็นเรื่องเสี่ยงที่อาจทำให้คนไทยเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้จากการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ