การปรับตัวเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สมาคมอาเซียน

ประเทศไทยเราได้รวมตัวกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือกันในภูมิภาค ในส่วนของภาครัฐและส่วนขององค์กรซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนกันตามวิถีทางขององค์กรที่จะทำได้ แต่ว่าในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะแต่ละคนจะต้องมีแนวทางในการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ยนได้อย่างไม่ตกยุคและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวครั้งนี้เช่นกัน แนวทางการพัฒนาและปรับตัวมีดังนี้ก็คือ

 

1 เรียนรู้และฝึกฝนภาษาใหม่ ๆ ในภูมิภาค

ภาษามากมายที่เราอาจไม่ค่อยคุ้น เช่นภาษาเขมร ภาษายาวี ภาษีอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาพม่า ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซ่ยนของเราที่เราสามารถหาเวลามาพัฒนาเรียนรู้ ฝึกพูดฝึกฟังให้เป็นเข้าไว้ เตรียมตัวเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันในอาเซี่ยน ภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาอินโดนีเซีย เพราะถูกยกให้เป็นภาษาแห่งอาเซ่ยน เนื่องจากเป็นภาที่มีประชากดรใช้มากที่สุดนั่นเอง ตามมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนคอร์สพิเศษภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เพราะเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่อเข้าสู่สมาพันธ์อาเซี่ยน

2 เสาะหาโอกาสในการพัฒนาอาชีพและธุรกิจจากการรวมตัวครั้งนี้

อาชีพที่ทำอยู๋ทุกวันหรือธุรกิจที่ทำอยู่ ถ้าอยากก้าวหน้าจะต้องพัฒนาตัวเองให้เชี่ยวชาญและเก่งมากขึ้น มีความรู้มากชึ้นในสาขาอาชีพ เผื่อมีโอกาสเข้ามาก็อาจจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

3 เปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้และรับการเข้ามาของประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อประเทศเปิดเสรีในภูมิภาค จะมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเรามากมาย เปิดใจที่จะยอมรับเป็นมิตรและเรียนรู้จักเพื่อนบ้านต่างชาติต่างวัฒนธรรม จะทำให้เรามีความสุขอย่าปิดกั้นและรู้สึกตั้งป้อมเพียงเพราะภาษาและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่แน่ว่าเราอาจจะมีหนทางทำมาหากิน มีสิ่งดี ๆ เข้ามาเมื่อเปิดใจก็ได้

4 วางแผนเดินทางไปเที่ยวยังประเทศในกลถุ่มอาเซี่ยนเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้าง

เมื่อมีการรวมกลุ่มอาเซี่ยนแล้ว การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสมาชิกก็ง่ายดายขึ้น เป็นโอกาสที่จะได้ทิ่องเที่ยวเปืดหูเปิดตาไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิสระ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายก็ถูกลง อาจจะได้เก็บเกี่ยวความคิดสร้างสรรค์กลับมา มีช่องทางทำธุรกิจแงะพบเจอประสบการณ์น่าประทับใจก็ได้ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซี่ยนมีสถานที่และวัฒนธรรมที่น่าไปสัมผัสและเรียนรู้มากมาย