การศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน

affww

 

เรื่องของระบบการศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นการศึกษาศึกนับว่าเป็นตัวการหลักในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรชั้นดีให้ขึ้นมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกที่แต่ละประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล่าบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ หรือว่าใครก็ตามที่สนใจใฝ่เรียนรู้ได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดของความรู้ในด้านต่างๆ

สำหรับด้านการศึกษาในประเทศไทยเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นต่างก็เห็นคุณค่าและก็รู้ดีว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหากมีการเปรียบเทียบทางด้านการศึกษาแล้วต้องบอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบการศึกษาไทยในความเป็นจริงแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนเองเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 ได้ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ของไทยเรายังเป็นรองอยู่ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษ อาจจะด้วยความที่ประเทศไทยเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆ ไม่เคยโดนพวกล่าอาณานิคมเข้ามาย่างกรายเมื่อถึงจุดที่ยุคล่าอาณานิคมหมดไป ภาษาที่คนไทยใช้จึงยังนิยมใช้กันอยู่แค่ภาษาไทยในขณะที่ประเทศอื่นๆ เมื่อยุคที่เขาโดนพวกประเทศล่าอาณานิคมเข้ามาปกครอง คนเหล่านั้นก็ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ และเป็นความรู้ที่ถูกใช้ติดตัวกันมาจนทุกวันนี้ นี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของการศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถจัดพัฒนาได้ทัดเทียมกับนานาประเทศในแถบอาเซียน

ถ้าหากจะบอกว่าประเทศใดที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในกลุ่มอาเซียนก็คงต้องยกให้ประเทศสิงคโปร์เพราะด้วยความที่ประเทศนี้นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศนอกอาเซียนพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องการศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้ประชากรของพวกเขาสามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรจะลบล้างออกจากความคิดให้หมดนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งที่สุดหรือเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน เพราะถ้ามองในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรเข้ามาใส่ใจกับการศึกษาในด้านต่างๆ ให้มากจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศอื่นในอาเซียนอย่างแน่นอนในอนาคต