ข้อดีในการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนเป็น AEC

1

กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “อาเซียน” นั้นในอดีตแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทว่าการให้ความร่วมมือหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นยังถือว่าไม่ค่อยมีมากนัก จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวว่าประเทศในแถบอาเซียนมีการประชุมหารือและกำหนดกันว่าจะทำการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาณาจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจในทวีปเอเชีย นั่นจึงทำให้เกิด Asean Economic Community หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อมีการรวมตัวแล้วผลประโยชน์หรือข้อดีที่ประเทศแถบอาเซียนจะได้รับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 

5

  1. ความพัฒนาขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจ – แน่นอนว่าแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนจะช่วยให้พืชผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูมีราคามากขึ้น และที่สำคัญคือสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางด้านของเศรษฐกิจกับนานาประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ การที่ประเทศไทยต้องการจะขายข้าวแต่หากว่าใช้ในนามประเทศไทยความมีบารมีก็ดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่ามาในนามของประชาคมอาเซียนความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งในการเจรจาต่อรองก็จะมีมากกว่า
  2. ความมั่นคงทางด้านการเมือง – ข้อดีในด้านต่อมาก็คือความปรองดองกันทางด้านการเมืองในแต่ละประเทศเพราะเมื่อมีการรวมตัวกันในแถบอาเซียนเท่ากับว่าความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองของประเทศในแถบนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากขึ้น เมื่อมีความเชื่อมโยงกันง่ายมากขึ้น การเจรจาต่อรองในด้านต่างๆ ก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นด้วย นั่นทำให้การเมืองของแต่ละประเทศมีความมั่นคงมากขึ้น
  3. ด้านการท่องเที่ยว – อย่าลืมว่าประเทศในแถบอาเซียนนั้นถือเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้วการเดินทางของคนในแถบเดียวกันก็มีความง่ายดายมากขึ้น นั่นทำให้ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นด้วย
  4. ความแข็งแกร่งในการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจ – การรวมตัวเป็นปึกแผ่นย่อมดูมีความขลังและมีอำนาจในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามกับประเทศมหาอำนาจของโลกมากขึ้นทำให้ประเทศในแถบอาเซียนมีการพัฒนามากขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่าการรวมตัวเป็นปึกแผ่นของประเทศแถบอาเซียนนั้นสามารถสร้างประโยชน์ในนานาประเทศมากมาย จึงไม่แปลกใจที่การรวมตัวครั้งนี้จะมีแต่ข้อดีและสร้างประโยชน์มากมายมหาศาลแบบนี้