ชาวต่างชาติ มีความติดเห็นอย่างไรในการรวม aec

การรวม Aec ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเซีย เพี่อให้เกิดการต่อรองในโลกการค้า การค้าขายและการมีตัวตนและบทบาทในเวทีระดับโลก ล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้นกับสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าเหล่าสมาชิกและคนในชาติทั้ง 10 ชาติจะมีความคิดเห็นเช่นไรกับการรวมกลุ่มอาเซี่ยนหรือ AEC แล้วในสายตาของชาวต่างชาติที่อยู่นอกเหนือจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเขามีความคิดเช่นไร เมื่อได้มองเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

1 อาเซี่ยนคือภูมิภาคที่เหมาะกับการลงทุน

เนื่องจากศักยภเนื่องจากศักยภาพของกลุ่มประเทศอาเซี่ยนซึ่งรู้กันดีอยู่ว่า เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแล้วอาเซ่ยนมีความได้เปรียบในด้านของทรัพยากรและภูมิอากาศ เป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีโดยเฉพาะในด้านของแร่ธาตุและอาหหาร เมื่อเกิดการรวมตัวและร่วมมือกันขึ้นในภูมิภาคก็จะยิ่งเกิดความสะดวกสำหรับการลงทุนค้าขายธุรกิจ สินค้าต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ จากเดิมที่ชาวต่างชาติเช่นยุโรปและอเมริกาสนใจที่จะมาลงทุนในกลุ่มอาเซี่ยนอยู่แล้วก็ยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นเป็นทวีคูณ พวกเขามองเห็นภาพของธุรกิจที่เกิดความคล่องตัวขึ้น เช่นการผลิตและขนส่งกระจายสินค้าที่คล่องตัวจากการคมนาคมที่ได้รับความร่วมมือทางการขนส่งให้ติดติ่อถึงกันอย่างครบวงจร การลดต้นทุนในด้านภาษีที่ได้รับการยกเว้นเมื่อขายและถ่ายเทสินค้า วัตถุดิบในการผลิตในกลุ่มอาเซ่ยนเป็นต้น

2 อาเซี่ยนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคต

เนื่องจากความพร้อมในด้านของภูมิประเทศ และการเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนานของกลุ่มประเทศทั้ง10 มีการถ่ายเททางวัฒนธรรมกันมานานทำให้มีความแน่นแฟ้นกลมเกลียวและสื่อสารกัยเข้าใจ มีความคล้ายคลีงกันในความเป็นอยู่วิถีชีวิต เมื่อเปิดประเทศถึงกันความเข้าใจกันจะทำให้เกิดพลังขับเคลี่อนที่สามารถต่อสู้และต่อรองกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายและจะป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอนาคตอันใกล้

3 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือน

ในสายตาของต่างชาตินอกกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 10 มองเห็นว่าอาเซี่ยนเมื่อรวมตัวกันแล้ว การคมนาคมที่ทะลุและเชื่อมต่อถึงกันทำให้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนคล่องตัว อีกทั้งกลุ่มประเทศอาเซี่ยนยังมีธรรมชาติสวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้การมาเยือนท่องเที่ยวในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซี่ยนสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศใกล้เคียงต่อไปได้ง่ายดาย เรียกได้ว่าวางแผนเที่ยวครั้งเดียวก็สามารถท่องเที่ยวไปได้หลายดินแดนในแถบอาเซี่ยนประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นเมื่อเกิดความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหก้เข้ามาท่องเที่ยวได้อีกมากมายในระยะยาว