มารู้จักสินค้าส่งออกของแต่ละประเทศใน AEC

   2-1

นับตั้งแต่มีการรวมตัวของประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ทำให้ความคืบหน้าทางด้านของเศรษฐกิจและการส่งออกนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่ตัวเองถนัดไปสู่ประชมคมโลกได้มากขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เพื่อต่อรองกับนานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดีมาทำความรู้จักรายชื่อแต่ละประเทศและสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง

3-1

  1. ประเทศไทย – ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มี ทำให้ประเทศไทยไม่เป็นรองชาติใดในเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นสินค้าที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทยคือ ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรด ยางพารา, อาหารทะเล และอื่นๆ ที่เป็นเกษตรกรรม
  2. สิงคโปร์ – ประเทศสิงคโปร์จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีและเป็นหัวใจหลักของการขนส่งในอาเซียนอย่างมาก สินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมจึงเป็นพวก เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์เคมี, เครื่องจักร
  3. เวียดนาม – เวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศ, ภูมิประเทศ ทำให้สินค้าส่งออกที่สำคัญก็จะใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น อาหารทะเล, ยางพารา, ข้าว, สิ่งทอ และอื่นๆ
  4. มาเลเซีย –ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้างของไทยประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับด้านเกษตรกรรม ทำให้สินค้าส่งออกจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยางพารา เป็นต้น
  5. ลาว – เรียกว่าเป็นประเทศพี่น้องของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศจะคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่างมาก แต่ในด้านของธรรมชาติจะยังมีมากกว่าประเทศไทย ทำให้สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าจำพวก ไม้แปรรูป, ท่อนซุง, ถ่านหิน, แร่ เป็นต้น
  6. เมียนม่าร์ – แม้จะพึ่งเปิดประเทศแต่จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามอย่างมาก รวมถึงด้านเกษตรกรรมก็ยังคงมีการทำอย่างแพร่หลาย สินค้าส่งออกจึงประกอบไปด้วย ข้าว, ไม้แปรรูป, ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
  7. กัมพูชา – แม้จะเป็นประเทศที่ติดกับประเทศไทยแต่ด้วยการปกครองและการเมืองภายในทำให้กัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร สินค้าส่งออกที่ควรจะเป็นเกษตรกรรมเลยกลับกลายเป็นสินค้าที่ด้านงานฝีมือ อาทิ สิ่งทอ, เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นต้น
  8. อินโดนีเซีย – จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรด้านก๊าซ ทำให้สินค้าส่งออกจะเป็น ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน เป็นต้น
  9. บรูไน – มีลักษณะใกล้เคียงกับอินโดนีเซียแต่ข้อดีคือบรูไนมีน้ำมันเป็นจุดเด่น ทำให้สินค้าส่งออกจะเป็นน้ำมัน
  10. ฟิลิปปินส์ – ประเทศเกาะที่มีลักษณะเหมือนเกาะทั่วไป ทำให้สินค้าส่งออกจะเป็น มะพร้าวแห้ง, น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น

4