การปรับตัวเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สมาคมอาเซียน

November 18, 2017 admin 0

ประเทศไทยเราได้รวมตัวกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือกันในภูมิภาค ในส่วนของภาครัฐและส่วนขององค์กรซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนกันตามวิถีทางขององค์กรที่จะทำได้ แต่ว่าในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะแต่ละคนจะต้องมีแนวทางในการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ยนได้อย่างไม่ตกยุคและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวครั้งนี้เช่นกัน แนวทางการพัฒนาและปรับตัวมีดังนี้ก็คือ