อาเซียน+6

อาเซียน+6 หมายถึงอะไรกันนะ มาดูกัน

August 1, 2019 admin 0

สำหรับ ‘อาเซียน +6’  คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ อันมีกลุ่มสมาชิกหลัก คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจำนวนประชากรในกลุ่มนี้ จะมีจำนวนประชากรรวมกันมากกว่า 3 พันล้านคน หรือ 50% ของประชากรจากทั่วทั้งโลกเลยทีเดียว คำถามต่อมา คือ แล้วทำไมต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศซึ่งไม่ใช่สมาชิกอาเซียนด้วย ?