การปรับตัวเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สมาคมอาเซียน

November 18, 2017 admin 0

ประเทศไทยเราได้รวมตัวกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือกันในภูมิภาค ในส่วนของภาครัฐและส่วนขององค์กรซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนกันตามวิถีทางขององค์กรที่จะทำได้ แต่ว่าในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะแต่ละคนจะต้องมีแนวทางในการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ยนได้อย่างไม่ตกยุคและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวครั้งนี้เช่นกัน แนวทางการพัฒนาและปรับตัวมีดังนี้ก็คือ

การรวมกลุ่ม aec ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพใดบ้าง

August 12, 2017 admin 0

ในการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภาคีภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่า การรวมกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม ในการรวมตังกันของทั้ง 10 ประเทศอาเซี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ในการค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนด้วยกัน หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสามารถค้าขายข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนได้รับความสะดวกขึ้นมาก และอีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซ่ยน […]

บทบาทความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก AEC

May 31, 2017 admin 0

ยุคนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังได้เห็นคำว่า AEC จากทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านสื่อต่าง ๆ แม้แต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลับมาบ้านก็ยังท่องกันจ๋อย ๆ แล้วคุณรู้กันหรือยังล่ะว่า AEC คืออะไร วันนี้ เราจะพาไปรู้จัก AEC ให้มากขึ้นกัน                AEC ย่อมากจาก ASEAN Economic Community แปลเป็นไทยได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเป็นมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ […]

วิธีการร่วมมือธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้

November 29, 2016 admin 0

ในปัจจุบันสังคมมีธุรกิจเกิดขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากันเพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีความความรู้ในด้านของธุรกิจเป็นอย่างดีและผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลที่ทำธุรกิจท่านอื่นเพื่อนำความรู้มามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจให้แตกขยายออกไปได้อีก อย่างแรกที่ผู้ทำธุรกิจต้องคำนึงถึงคือบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานให้กับทางบริษัท พวกเขาจะต้องมีความรู้ฝ่ายหรือแผนกที่คุณต้องการให้เข้าไปดูแล ต้องไม่ใช่การลองผิดลองถูกเพราะงานที่ออกมาอาจจะทำงานเสียหายได้ และเปลืองเวลาการทำงานมากขึ้น ผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการลงทุนเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะส่งไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจะเป็นวิธีที่ดีมากคือคุณต้องส่งบุคลากรของคุณไปเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรอื่นเพื่อให้เขานำความรู้ที่ได้กลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างดีที่สุด และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อุปสรรคในการไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผู้จัดทำโครงการต้องเตรียมตัวต้องเจอจะมี 3 จากสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 1.จากตัวบุคคล บุคคลที่เขาไปพบเจออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน หรือไปเจอคนที่ค่อนข้างจะหวงความรู้เขาจะไม่บอกสิ่งที่เขารู้ทั้งหมด และพวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย อีกหนึ่งสาเหตุจะมาจากความรู้ของเขาอาจจะไม่มีเพียงพอที่จะไปทำการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยอย่าหวังเพิ่งไปรู้จากบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียว 2.จากส่วนรวมและโครงสร้าง ปัญหานี้บางที่อาจจะมีหรือไม่มี คือการที่ผู้บริหารบางท่านไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพราะคิดถึงในเรื่องเงินทุนที่จะจัดส่งพวกเขาออกไป ยังไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร […]

ทำความรู้จัก 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความสำคัญ

November 29, 2016 admin 0

เมื่ออ่านหัวข้อตอนเริ่มแรกหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าอะไรคือ 3 เสาหลักอาเซียน หลายคนแทบจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ 3 เสาหลักอาเซียน เป็นความร่วมมือหลักๆ ระหว่างกลุ่มอาเซียน ที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทุกๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง มั่นคง สามารถที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาชาติอื่นๆ ได้ ความหมายของ 3 เสาหลักอาเซียน จากการตกลงกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงบาหลี 2 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 3 […]