ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community)

ACE

จุดเด่นของประเทศต่างๆ ใน AEC

October 4, 2022 0

แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆ ดังนี้     1.ประเทศ กัมพูชา คือประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำมากที่สุดในอาเซียน สำหรับความสำพันธ์ระหว่างประเทศก็สำคัญ ที่อาจจะเป็นการสนับสนุนและการให้โอกาสในการร่วมมือที่จะขยายการค้า และการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของ แร่ธาตุ ป่าไม้ และในส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไปคือเรื่องของสาธารณูปโภคและพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในประเทศ และเรื่องของแรงงานที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ยังคงน้อยอยู่

ความรู้เศรษฐกิจอาเซียน มีอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบ

September 14, 2022 0

อาเซียน (ASEAN) นั้นเกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนของประเทศต่างๆ ได้มีการร่วมลงนามในปฏิญญาซึ่งได้ให้ความร่วมมือกันรวมถึงมีการเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  หรือASEAN Community ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็น องค์กรระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นเอง

มาทำความรู้จักกับ AEC กันดีกว่า

มาทำความรู้จักกับ AEC กันดีกว่า

August 23, 2022 0

มีหลายคนที่ยังอาจจะงงกับคำว่า AEC ว่ามันคืออะไรกัน วันนี้เราจะมาบอกกันว่า AEC นั้นคืออะไร และส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง

ประโยชน์และผลกระทบที่ประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

August 17, 2022 0

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน วันนี้เราจะมาพูดถึง ประโยชน์ที่เราได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันโดยจะขอพูดถึงในส่วนของเศรษฐกิจกันเพียงอย่างเดียวก่อน เพราะสำหรับ AEC ในส่วนของความคิดผู้เขียนแล้วนั้นจะเน้นในด้านของเศรษฐกิจเป็นหลัก  ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ AEC นั้น ทำให้ประเทศไทยของเรา มีหน้ามีตาและฐานะมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และยังทำให้เศรษฐกิจของเรามีมูลค่ารวมกันถึง 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก  และ  ด้วยการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันในประชาคมทำให้ การค้าในระหว่างประเทศไทย และอีก 10 […]

 • การปรับตัวเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สมาคมอาเซียน

  ประเทศไทยเราได้รวมตัวกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือกันในภูมิภาค ในส่วนของภาครัฐและส่วนขององค์กรซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนกันตามวิถีทางขององค์กรที่จะทำได้ แต่ว่าในส่วนของบุคคลซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะแต่ละคนจะต้องมีแนวทางในการปรับตัวและเตรียมพร้อมได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซ่ยนได้อย่างไม่ตกยุคและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวครั้งนี้เช่นกัน แนวทางการพัฒนาและปรับตัวมีดังนี้ก็คือ

 • การรวมกลุ่ม aec ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพใดบ้าง

  ในการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภาคีภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่า การรวมกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม ในการรวมตังกันของทั้ง 10 ประเทศอาเซี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ในการค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนด้วยกัน หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสามารถค้าขายข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนได้รับความสะดวกขึ้นมาก และอีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซ่ยน […]

 • บทบาทความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก AEC

  ยุคนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังได้เห็นคำว่า AEC จากทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านสื่อต่าง ๆ แม้แต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลับมาบ้านก็ยังท่องกันจ๋อย ๆ แล้วคุณรู้กันหรือยังล่ะว่า AEC คืออะไร วันนี้ เราจะพาไปรู้จัก AEC ให้มากขึ้นกัน                AEC ย่อมากจาก ASEAN Economic Community แปลเป็นไทยได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเป็นมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ […]

 • วิธีการร่วมมือธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้

  ในปัจจุบันสังคมมีธุรกิจเกิดขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากันเพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีความความรู้ในด้านของธุรกิจเป็นอย่างดีและผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลที่ทำธุรกิจท่านอื่นเพื่อนำความรู้มามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจให้แตกขยายออกไปได้อีก อย่างแรกที่ผู้ทำธุรกิจต้องคำนึงถึงคือบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานให้กับทางบริษัท พวกเขาจะต้องมีความรู้ฝ่ายหรือแผนกที่คุณต้องการให้เข้าไปดูแล ต้องไม่ใช่การลองผิดลองถูกเพราะงานที่ออกมาอาจจะทำงานเสียหายได้ และเปลืองเวลาการทำงานมากขึ้น ผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการลงทุนเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะส่งไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจะเป็นวิธีที่ดีมากคือคุณต้องส่งบุคลากรของคุณไปเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรอื่นเพื่อให้เขานำความรู้ที่ได้กลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างดีที่สุด และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อุปสรรคในการไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผู้จัดทำโครงการต้องเตรียมตัวต้องเจอจะมี 3 จากสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 1.จากตัวบุคคล บุคคลที่เขาไปพบเจออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน หรือไปเจอคนที่ค่อนข้างจะหวงความรู้เขาจะไม่บอกสิ่งที่เขารู้ทั้งหมด และพวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย อีกหนึ่งสาเหตุจะมาจากความรู้ของเขาอาจจะไม่มีเพียงพอที่จะไปทำการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยอย่าหวังเพิ่งไปรู้จากบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียว 2.จากส่วนรวมและโครงสร้าง ปัญหานี้บางที่อาจจะมีหรือไม่มี คือการที่ผู้บริหารบางท่านไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพราะคิดถึงในเรื่องเงินทุนที่จะจัดส่งพวกเขาออกไป ยังไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร […]

 • ทำความรู้จัก 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความสำคัญ

  เมื่ออ่านหัวข้อตอนเริ่มแรกหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าอะไรคือ 3 เสาหลักอาเซียน หลายคนแทบจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ 3 เสาหลักอาเซียน เป็นความร่วมมือหลักๆ ระหว่างกลุ่มอาเซียน ที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทุกๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง มั่นคง สามารถที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาชาติอื่นๆ ได้ ความหมายของ 3 เสาหลักอาเซียน จากการตกลงกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงบาหลี 2 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 3 […]

Last New

ACE

จุดเด่นของประเทศต่างๆ ใน AEC

October 4, 2022 0

แต่ละประเทศใน AEC ให้มีจุดเด่นต่างๆ ดังนี้     1.ประเทศ กัมพูชา คือประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำมากที่สุดในอาเซียน สำหรับความสำพันธ์ระหว่างประเทศก็สำคัญ ที่อาจจะเป็นการสนับสนุนและการให้โอกาสในการร่วมมือที่จะขยายการค้า และการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้ประเทศกัมพูชายังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของ แร่ธาตุ ป่าไม้ และในส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไปคือเรื่องของสาธารณูปโภคและพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในประเทศ และเรื่องของแรงงานที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ ยังคงน้อยอยู่