สาระน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

November 29, 2016 admin 0

  ในฐานะที่เราเองเกิดมาเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ทว่าในปัจจุบันนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศของตัวเองมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด “ประชาคมอาเซียน” หรือ AEC ลองมาทำความรู้จักและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ว่ามีอะไรบ้าง การก้าวสู่ AEC ของกลุ่มอาเซียน ในอดีตนั้นกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีหัวเรี่ยวหัวแรงคือประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ก่อนที่อีก 5 ประเทศอย่าง […]

มารู้จักสินค้าส่งออกของแต่ละประเทศใน AEC

November 29, 2016 admin 0

   นับตั้งแต่มีการรวมตัวของประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ทำให้ความคืบหน้าทางด้านของเศรษฐกิจและการส่งออกนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่ตัวเองถนัดไปสู่ประชมคมโลกได้มากขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เพื่อต่อรองกับนานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดีมาทำความรู้จักรายชื่อแต่ละประเทศและสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง ประเทศไทย – ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มี ทำให้ประเทศไทยไม่เป็นรองชาติใดในเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นสินค้าที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทยคือ ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรด ยางพารา, อาหารทะเล และอื่นๆ ที่เป็นเกษตรกรรม สิงคโปร์ – […]

วิธีการร่วมมือธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้

November 29, 2016 admin 0

ในปัจจุบันสังคมมีธุรกิจเกิดขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ แต่ละแบบนั้นสามารถนำมาประยุกต์ให้เข้ากันเพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจต้องมีความความรู้ในด้านของธุรกิจเป็นอย่างดีและผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลที่ทำธุรกิจท่านอื่นเพื่อนำความรู้มามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจให้แตกขยายออกไปได้อีก อย่างแรกที่ผู้ทำธุรกิจต้องคำนึงถึงคือบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที่จะเข้ามาทำงานให้กับทางบริษัท พวกเขาจะต้องมีความรู้ฝ่ายหรือแผนกที่คุณต้องการให้เข้าไปดูแล ต้องไม่ใช่การลองผิดลองถูกเพราะงานที่ออกมาอาจจะทำงานเสียหายได้ และเปลืองเวลาการทำงานมากขึ้น ผู้ที่ทำธุรกิจต้องรู้จักการลงทุนเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะส่งไปศึกษาเพิ่มเติมหรือจะเป็นวิธีที่ดีมากคือคุณต้องส่งบุคลากรของคุณไปเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรอื่นเพื่อให้เขานำความรู้ที่ได้กลับมาเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างดีที่สุด และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อุปสรรคในการไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผู้จัดทำโครงการต้องเตรียมตัวต้องเจอจะมี 3 จากสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 1.จากตัวบุคคล บุคคลที่เขาไปพบเจออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน หรือไปเจอคนที่ค่อนข้างจะหวงความรู้เขาจะไม่บอกสิ่งที่เขารู้ทั้งหมด และพวกเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย อีกหนึ่งสาเหตุจะมาจากความรู้ของเขาอาจจะไม่มีเพียงพอที่จะไปทำการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยอย่าหวังเพิ่งไปรู้จากบุคคลนั้นเพียงอย่างเดียว 2.จากส่วนรวมและโครงสร้าง ปัญหานี้บางที่อาจจะมีหรือไม่มี คือการที่ผู้บริหารบางท่านไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพราะคิดถึงในเรื่องเงินทุนที่จะจัดส่งพวกเขาออกไป ยังไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเท่าที่ควร […]

ข้อดีในการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนเป็น AEC

November 29, 2016 admin 0

กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “อาเซียน” นั้นในอดีตแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทว่าการให้ความร่วมมือหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นยังถือว่าไม่ค่อยมีมากนัก จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวว่าประเทศในแถบอาเซียนมีการประชุมหารือและกำหนดกันว่าจะทำการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาณาจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจในทวีปเอเชีย นั่นจึงทำให้เกิด Asean Economic Community หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อมีการรวมตัวแล้วผลประโยชน์หรือข้อดีที่ประเทศแถบอาเซียนจะได้รับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้   ความพัฒนาขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจ – แน่นอนว่าแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนจะช่วยให้พืชผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูมีราคามากขึ้น และที่สำคัญคือสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางด้านของเศรษฐกิจกับนานาประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ การที่ประเทศไทยต้องการจะขายข้าวแต่หากว่าใช้ในนามประเทศไทยความมีบารมีก็ดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่ามาในนามของประชาคมอาเซียนความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งในการเจรจาต่อรองก็จะมีมากกว่า ความมั่นคงทางด้านการเมือง – […]

การก่อตั้ง AEC ส่งผลอะไรกับประเทศไทยบ้าง

November 29, 2016 admin 0

ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกให้เข้าใจมากขึ้นก็คือประเทศในแถบ อาเซียน ที่สำคัญประเทศไทยยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่เหนือกว่าหลายๆ ประเทศในด้านของเศรษฐกิจและด้านของความเป็นอยู่ประชากร ทำให้หลายๆ ครั้งประเทศไทยเองมักจะถูกยกให้เป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกันเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเมื่อโลกได้มีการพัฒนามากขึ้น การเจรจาพูดคุยในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศก็มีความเจริญก้าวหน้าตามมาด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศในทวีปเอเชียจนในที่สุดก็กลายมาเป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การรวมตัวครั้งนี้ก็ได้ส่งผลทั้งด้านดีและด้านเสียกับประเทศไทยดังต่อไปนี้ ข้อดีที่ประเทศไทยได้รับจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ – เห็นได้ขัดว่าเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการรวมตัวที่เป็นปึกแผ่นทำให้มีอำนาจต่อรองในการพูดคุยกับบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น การที่จะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่ความแข็งแรงในการต่อรองราคาหรือความได้เปรียบก็มีมากกว่าตอนที่ขายเป็นประเทศเดียวมากขึ้นด้วย ด้านการท่องเที่ยว – […]

ทำความรู้จัก 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความสำคัญ

November 29, 2016 admin 0

เมื่ออ่านหัวข้อตอนเริ่มแรกหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าอะไรคือ 3 เสาหลักอาเซียน หลายคนแทบจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำ 3 เสาหลักอาเซียน เป็นความร่วมมือหลักๆ ระหว่างกลุ่มอาเซียน ที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ทุกๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง มั่นคง สามารถที่จะต่อสู้กับเหล่าบรรดาชาติอื่นๆ ได้ ความหมายของ 3 เสาหลักอาเซียน จากการตกลงกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นข้อตกลงบาหลี 2 ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ได้มีการแบ่งแยกออกเป็น 3 […]