ThaiAutomotiveInw

องค์กรความร่วมมือทางการค้าที่เหมือนกับ AEC มีอะไรบ้าง

January 24, 2017 admin 0

  การที่แต่ละประเทศจะสามารถดูแลประชากรของตัวเองให้อยู่ดีมีสุขได้นั้น การใช้ทรัพยากรภายในประเทศหรือการบริหารประเทศแต่เพียงผู้เดียวคงไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาได้ เพราะแต่ละประเทศเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติหรือความถนัดในการดำรงชีวิตที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไว้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาทำความรู้จักกับองค์กรความร่วมมือทางการค้าเด่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ AEC ว่ามีองค์กรอะไรบ้าง APEC – ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation เป็นการร่วมมือกันของเหล่าบรรดาประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาครวมไปถึงในระดับโลก รวมไปถึงช่วยในการมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการค้า พูดง่ายๆ ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ดีกว่าการไปต่อสู้ด้วยประเทศเดียวนั่นเอง EU – สหภาพยุโรป […]

affww

การศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน

January 24, 2017 admin 0

  เรื่องของระบบการศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นการศึกษาศึกนับว่าเป็นตัวการหลักในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรชั้นดีให้ขึ้นมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกที่แต่ละประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล่าบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ หรือว่าใครก็ตามที่สนใจใฝ่เรียนรู้ได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดของความรู้ในด้านต่างๆ สำหรับด้านการศึกษาในประเทศไทยเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นต่างก็เห็นคุณค่าและก็รู้ดีว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหากมีการเปรียบเทียบทางด้านการศึกษาแล้วต้องบอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบการศึกษาไทยในความเป็นจริงแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนเองเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 ได้ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ของไทยเรายังเป็นรองอยู่ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษ อาจจะด้วยความที่ประเทศไทยเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆ ไม่เคยโดนพวกล่าอาณานิคมเข้ามาย่างกรายเมื่อถึงจุดที่ยุคล่าอาณานิคมหมดไป ภาษาที่คนไทยใช้จึงยังนิยมใช้กันอยู่แค่ภาษาไทยในขณะที่ประเทศอื่นๆ เมื่อยุคที่เขาโดนพวกประเทศล่าอาณานิคมเข้ามาปกครอง คนเหล่านั้นก็ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ […]