การรวมกลุ่ม aec ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพใดบ้าง

August 12, 2017 admin 0

ในการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภาคีภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้หรือที่เรียกกันว่า การรวมกลุ่มอาเซี่ยน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม ในการรวมตังกันของทั้ง 10 ประเทศอาเซี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมากมาย เช่น ในการค้าขายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนด้วยกัน หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนสามารถค้าขายข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น การท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนได้รับความสะดวกขึ้นมาก และอีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้รับผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซ่ยน […]