ชาวต่างชาติ มีความติดเห็นอย่างไรในการรวม aec

September 22, 2017 admin 0

การรวม Aec ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเซีย เพี่อให้เกิดการต่อรองในโลกการค้า การค้าขายและการมีตัวตนและบทบาทในเวทีระดับโลก ล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้นกับสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าเหล่าสมาชิกและคนในชาติทั้ง 10 ชาติจะมีความคิดเห็นเช่นไรกับการรวมกลุ่มอาเซี่ยนหรือ AEC แล้วในสายตาของชาวต่างชาติที่อยู่นอกเหนือจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเขามีความคิดเช่นไร เมื่อได้มองเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน