กฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

October 1, 2019 admin 0

มาทำความรู้จักกับ ‘กฎบัตรอาเซียน’ กันก่อนดีกว่า ‘กฎบัตรอาเซียน’ คือ รัฐธรรมนูญของอาเซียน ซึ่งจะทำให้อาเซียนกลายสภาพเป็นนิติบุคคล โดยเป็นการวางระเบียบทางกฎหมาย สร้างองค์กรให้กับอาเซียน นอกจากจะเป็นการประมวลค่านิยม , หลักการ รวมทั้งแนวปฏิบัติของอาเซียน นำมารวมกันเป็นข้อกำหนดอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ยังมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาขึ้น พร้อมกำหนดขอบเขตความรับผิด