อาเซียนซัมมิท

การประชุม อาเซียนซัมมิท คืออะไร และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

November 28, 2019 admin 0

การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ สองปีต่อครั้ง จัดขึ้นโดยสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสมาชิกกลุ่มอาเซียน หัวข้อการประชุมเกี่ยวข้องกับการหาลือด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย และการประชุมระดับนานาชาติทั่วโลก ที่มีผู้นำระดับโลกเข้าร่วมการประชุมสุดยอด พร้อมประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ ถือเป็นงานที่ได้รับการยกย่องจากผู้นำระดับโลกมากที่สุด เพราะประสบความสำเร็จในการสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ในระดับโลก