ประโยชน์และผลกระทบที่ประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

August 17, 2022 admin 0

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน วันนี้เราจะมาพูดถึง ประโยชน์ที่เราได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันโดยจะขอพูดถึงในส่วนของเศรษฐกิจกันเพียงอย่างเดียวก่อน เพราะสำหรับ AEC ในส่วนของความคิดผู้เขียนแล้วนั้นจะเน้นในด้านของเศรษฐกิจเป็นหลัก  ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ AEC นั้น ทำให้ประเทศไทยของเรา มีหน้ามีตาและฐานะมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และยังทำให้เศรษฐกิจของเรามีมูลค่ารวมกันถึง 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลก  และ  ด้วยการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันในประชาคมทำให้ การค้าในระหว่างประเทศไทย และอีก 10 […]