ความรู้เศรษฐกิจอาเซียน มีอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบ

September 14, 2022 admin 0

อาเซียน (ASEAN) นั้นเกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนของประเทศต่างๆ ได้มีการร่วมลงนามในปฏิญญาซึ่งได้ให้ความร่วมมือกันรวมถึงมีการเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  หรือASEAN Community ขึ้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็น องค์กรระหว่างประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นเอง