อาเซียน+6

อาเซียน+6 หมายถึงอะไรกันนะ มาดูกัน

August 1, 2019 admin 0

สำหรับ ‘อาเซียน +6’  คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ อันมีกลุ่มสมาชิกหลัก คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจำนวนประชากรในกลุ่มนี้ จะมีจำนวนประชากรรวมกันมากกว่า 3 พันล้านคน หรือ 50% ของประชากรจากทั่วทั้งโลกเลยทีเดียว คำถามต่อมา คือ แล้วทำไมต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศซึ่งไม่ใช่สมาชิกอาเซียนด้วย ?

เกษตรอาเซียน

แนวทางการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

July 10, 2019 admin 0

ในหลายปีที่ผ่านมา การเกษตรของไทยเข้าสู่สภาวะอันน่ากังวล โดยเมื่อดูจากข้อมูลพื้นที่การเกษตร รวมทั้งจำนวนเกษตรกร พบว่าตัวเลขของเกษตรกรรายย่อยลดลง , ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมล้มละลายกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนั้นยังเกิดการหันเหเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศอย่าง

อาเซียนศึกษา

‘อาเซียนศึกษา’ คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร ?

December 4, 2018 admin 0

ความเป็นมาของ ‘อาเซียน’ ‘สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ก่อตั้ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มีสมาชิกรุ่นดั้งเดิม 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก – เฉียงใต้ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

วิเคราะห์ปัญหาแรงงานภายหลัง การเปิดอาเซียน

June 14, 2018 admin 1

ปัจจุบันมีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือว่าอาเซียน(AEC) การรวมมือกันของประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะเดินเข้าหากัน ในการพัฒนาด้านต่าง ๆเช่นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง หรือว่าจะเป็นด้านสังคม  ในด้านของเศรษฐกิจจะมีผลดีคือมีการไหลเวียนของแรงงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นความหวังของแรงงานที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน แต่ก็ยังคงมีปัญหาแรงงานหลังการเปิดอาเซียนอยู่

ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี คืออะไร และมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจ

May 14, 2018 admin 0

ในยุคที่โลกไร้พรมแดนที่การติดต่อสื่อสารแทบไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เช่นเดียวกันกับกำแพงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กำลังจะถูกพังทลายลง จากเหตุการณ์การรวมกันทางวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) ที่เป็นการรวมกันของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสิ้น 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า, บรูไนดารุส-ซาลาม, เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย […]

ชาวต่างชาติ มีความติดเห็นอย่างไรในการรวม aec

September 22, 2017 admin 0

การรวม Aec ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเซีย เพี่อให้เกิดการต่อรองในโลกการค้า การค้าขายและการมีตัวตนและบทบาทในเวทีระดับโลก ล้วนมีแต่ข้อดีทั้งสิ้นกับสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยว่าเหล่าสมาชิกและคนในชาติทั้ง 10 ชาติจะมีความคิดเห็นเช่นไรกับการรวมกลุ่มอาเซี่ยนหรือ AEC แล้วในสายตาของชาวต่างชาติที่อยู่นอกเหนือจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเขามีความคิดเช่นไร เมื่อได้มองเห็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

บทบาทความร่วมมือกันของประเทศสมาชิก AEC

May 31, 2017 admin 0

ยุคนี้ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังได้เห็นคำว่า AEC จากทุกทิศทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านสื่อต่าง ๆ แม้แต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนกลับมาบ้านก็ยังท่องกันจ๋อย ๆ แล้วคุณรู้กันหรือยังล่ะว่า AEC คืออะไร วันนี้ เราจะพาไปรู้จัก AEC ให้มากขึ้นกัน                AEC ย่อมากจาก ASEAN Economic Community แปลเป็นไทยได้ว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความเป็นมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ […]

ThaiAutomotiveInw

องค์กรความร่วมมือทางการค้าที่เหมือนกับ AEC มีอะไรบ้าง

January 24, 2017 admin 0

  การที่แต่ละประเทศจะสามารถดูแลประชากรของตัวเองให้อยู่ดีมีสุขได้นั้น การใช้ทรัพยากรภายในประเทศหรือการบริหารประเทศแต่เพียงผู้เดียวคงไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านั้นขึ้นมาได้ เพราะแต่ละประเทศเองก็มีทรัพยากรธรรมชาติหรือความถนัดในการดำรงชีวิตที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือต่างๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาไว้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาทำความรู้จักกับองค์กรความร่วมมือทางการค้าเด่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับ AEC ว่ามีองค์กรอะไรบ้าง APEC – ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation เป็นการร่วมมือกันของเหล่าบรรดาประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาครวมไปถึงในระดับโลก รวมไปถึงช่วยในการมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการค้า พูดง่ายๆ ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ดีกว่าการไปต่อสู้ด้วยประเทศเดียวนั่นเอง EU – สหภาพยุโรป […]

affww

การศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน

January 24, 2017 admin 0

  เรื่องของระบบการศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นการศึกษาศึกนับว่าเป็นตัวการหลักในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรชั้นดีให้ขึ้นมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกที่แต่ละประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล่าบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ หรือว่าใครก็ตามที่สนใจใฝ่เรียนรู้ได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดของความรู้ในด้านต่างๆ สำหรับด้านการศึกษาในประเทศไทยเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นต่างก็เห็นคุณค่าและก็รู้ดีว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหากมีการเปรียบเทียบทางด้านการศึกษาแล้วต้องบอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบการศึกษาไทยในความเป็นจริงแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนเองเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 ได้ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ของไทยเรายังเป็นรองอยู่ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษ อาจจะด้วยความที่ประเทศไทยเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆ ไม่เคยโดนพวกล่าอาณานิคมเข้ามาย่างกรายเมื่อถึงจุดที่ยุคล่าอาณานิคมหมดไป ภาษาที่คนไทยใช้จึงยังนิยมใช้กันอยู่แค่ภาษาไทยในขณะที่ประเทศอื่นๆ เมื่อยุคที่เขาโดนพวกประเทศล่าอาณานิคมเข้ามาปกครอง คนเหล่านั้นก็ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ […]

สาระน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

November 29, 2016 admin 0

  ในฐานะที่เราเองเกิดมาเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ทว่าในปัจจุบันนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศของตัวเองมากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด “ประชาคมอาเซียน” หรือ AEC ลองมาทำความรู้จักและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ว่ามีอะไรบ้าง การก้าวสู่ AEC ของกลุ่มอาเซียน ในอดีตนั้นกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีหัวเรี่ยวหัวแรงคือประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ก่อนที่อีก 5 ประเทศอย่าง […]