มารู้จักสินค้าส่งออกของแต่ละประเทศใน AEC

November 29, 2016 admin 0

   นับตั้งแต่มีการรวมตัวของประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ทำให้ความคืบหน้าทางด้านของเศรษฐกิจและการส่งออกนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่ตัวเองถนัดไปสู่ประชมคมโลกได้มากขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เพื่อต่อรองกับนานาประเทศหรือประเทศมหาอำนาจของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ดีมาทำความรู้จักรายชื่อแต่ละประเทศและสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มประชาคมอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง ประเทศไทย – ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเกษตรกรรม ด้วยพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มี ทำให้ประเทศไทยไม่เป็นรองชาติใดในเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นสินค้าที่นับได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทยคือ ข้าว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, สับปะรด ยางพารา, อาหารทะเล และอื่นๆ ที่เป็นเกษตรกรรม สิงคโปร์ – […]

ข้อดีในการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนเป็น AEC

November 29, 2016 admin 0

กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า “อาเซียน” นั้นในอดีตแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทว่าการให้ความร่วมมือหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นยังถือว่าไม่ค่อยมีมากนัก จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวว่าประเทศในแถบอาเซียนมีการประชุมหารือและกำหนดกันว่าจะทำการรวมตัวกันเพื่อสร้างอาณาจักรหนึ่งทางเศรษฐกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจในทวีปเอเชีย นั่นจึงทำให้เกิด Asean Economic Community หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อมีการรวมตัวแล้วผลประโยชน์หรือข้อดีที่ประเทศแถบอาเซียนจะได้รับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้   ความพัฒนาขึ้นทางด้านของเศรษฐกิจ – แน่นอนว่าแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนจะช่วยให้พืชผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูมีราคามากขึ้น และที่สำคัญคือสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางด้านของเศรษฐกิจกับนานาประเทศมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆ การที่ประเทศไทยต้องการจะขายข้าวแต่หากว่าใช้ในนามประเทศไทยความมีบารมีก็ดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ถ้าหากว่ามาในนามของประชาคมอาเซียนความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งในการเจรจาต่อรองก็จะมีมากกว่า ความมั่นคงทางด้านการเมือง – […]

การก่อตั้ง AEC ส่งผลอะไรกับประเทศไทยบ้าง

November 29, 2016 admin 0

ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเรียกให้เข้าใจมากขึ้นก็คือประเทศในแถบ อาเซียน ที่สำคัญประเทศไทยยังจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่เหนือกว่าหลายๆ ประเทศในด้านของเศรษฐกิจและด้านของความเป็นอยู่ประชากร ทำให้หลายๆ ครั้งประเทศไทยเองมักจะถูกยกให้เป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกันเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเมื่อโลกได้มีการพัฒนามากขึ้น การเจรจาพูดคุยในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศก็มีความเจริญก้าวหน้าตามมาด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการรวมตัวของประเทศในทวีปเอเชียจนในที่สุดก็กลายมาเป็น ประชาคมอาเซียน หรือ AEC การรวมตัวครั้งนี้ก็ได้ส่งผลทั้งด้านดีและด้านเสียกับประเทศไทยดังต่อไปนี้ ข้อดีที่ประเทศไทยได้รับจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ – เห็นได้ขัดว่าเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนนั้นมีการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการรวมตัวที่เป็นปึกแผ่นทำให้มีอำนาจต่อรองในการพูดคุยกับบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น การที่จะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่ความแข็งแรงในการต่อรองราคาหรือความได้เปรียบก็มีมากกว่าตอนที่ขายเป็นประเทศเดียวมากขึ้นด้วย ด้านการท่องเที่ยว – […]